องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายจำลอง  ใยไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

     
เบอร์โทรศัพท์ 0817254830


 นายมงคล  บุราสิทธิ์


 นายยาฉุน    จันทร์อินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
     เบอร์โทรศัพท์ 0973436474     เบอร์โทรศัพท์ 0934830237
 
นายสามารถ  ภานุวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์  เบอร์โทรศัพท์ 0862489718
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign