องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
สภาอบต.
นายอรุณ  จรภัย
 

ประธานสภา อบต.
 
นายสุเพียร  ประทุม นายสุชาติ  บริวาล
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
นายสุชาติ  บริวาล นายสุเพียร  ประทุม นายบรรจง  ธรรมเกตุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นายพิทักษ์  สะเมนรัมย์ นางนงค์นุด  สะเทือนรัมย์ นายกัญจน์  ชนะเพีย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายอรุณ  จรภัย   นางสาวสุกานดา  สังวาลรัมย์
นางสุภาพ  พวงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign