องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศุภสันต์  ราชศรีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศุภสันต์  ราชศรีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางมัลลิกา   รักพร้า
นางวิภาวี  เอกา
นายสมบัติ  แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอมิตดา  ปักกาเวสูง นายชัยชนะ   แกล้วกล้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign