องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายชัยชนะ   แกล้วกล้า


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายพิศาล  สรวนรัมย์

นางมุกดา   แสงดาว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางพัชรพร สมรรัมย์


นักพัฒนาชุมชน 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign