องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายชัยชนะ   แกล้วกล้า


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายพิศาล  สรวนรัมย์

นางมุกดา   แสงดาว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางพัชรพร สมรรัมย์


นักพัฒนาชุมชน