องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]61
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564(หน้าประกาศ) [ 28 เม.ย. 2565 ]58
3 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]161
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]151
5 รายงานเงินรับเงินฝาก [ 30 มิ.ย. 2564 ]160
6 รายงานเงินรับเงินฝาก -ระยะยาว [ 30 มิ.ย. 2564 ]175
7 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 30 มิ.ย. 2564 ]149
8 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 มิ.ย. 2564 ]168
9 รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]181
10 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]168
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]149
12 งบแสดงฐานะการเงิน [ 31 มี.ค. 2564 ]183
13 รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 มี.ค. 2564 ]163
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]152
15 ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 1 ม.ค. 2564 ]153
16 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]170