องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 4 ก.ค. 2565 ]47
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 4 ก.ค. 2565 ]46
3 คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษา [ 4 ก.ค. 2565 ]45
4 คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง [ 4 ก.ค. 2565 ]44
5 คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]48
6 คำสั่งมอบหมายงานกองสวัสดิการสังคม [ 4 ก.ค. 2565 ]58
7 คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด [ 4 ก.ค. 2565 ]49
8 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด [ 4 ก.ค. 2565 ]46
9 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 4 ก.ค. 2565 ]44