องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.taladpho.go.th

 
 
  ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 13]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนปลอดขยะและปรับปรุงสิ่งแ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 151]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดโพธิ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 81]
 
  อบต.ร่วมลงนามถวายพระพร 12 ส.ค.65[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 70]
 
  มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ประชาชน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 100]
 
  จิตอาสา 28 ก.ค.65[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2565[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2565[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 67]
 
  ฉีดวัคซีน หมา แมว[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8