องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
  ประชุมขับเคลื่อนดำเนินการขจัดความยากจนในตำบลตลาดโพ...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 109]
 
  ออกสำรวจบ้านผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมาย[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 104]
 
  ออกตรวจเยี่ยมผู้มารับบริการและมอบน้้าดื่ม[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 116]
 
  นายกลงพื้นที่แก้ปัญหาขยะในที่ีสาธารณะ[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีไฟไหมโรงเรือน[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 104]
 
  มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในตำบลตลา...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 64]
 
  มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในตำบลตลา...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 97]
 
  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสวนสาธารณะสระกลางตำบลตลาดโพธิ์[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและหลักประกันสุขภาพ ตำบลต...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 95]
 
  มอบถุงยังชีพผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในตำบลตลา...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 59]
 
  มอบถุงยังชีพผู้กักตัวในตำบลตลาดโพธิ์[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 87]
 

|1|2หน้า 3|4|5